Dziwne konstelacje

friendship as a form of life

Antyautorytarny zjazd w St. Imier, radykalne bookfairy, pozornie przypadkowe spotkania w miastach. Ze ścieżek, które wydeptujemy i z miejsc, w których się spotykamy, wyłania nam się niejasny – ale dostrzegalny – obraz, wzór. Mamy wspólne mapy, wspólne punkty orientacyjne, pewien wspólny świat. Ale jak się w nim odnaleźć, jak eksperymentować? Jak znaleźć drogę do innych? Być może przez spojrzenie na nasze relacje w dziwny, nieoczekiwany sposób – bo tego właśnie czasami potrzeba, by wyrwać się z naszych przyzwyczajeń, zboczyć z utartej ścieżki by wkroczyć na taką, która może prowadzić do nieznanych nam jeszcze przyjaciół.

Część serii Inne życie.

Spojrzeć na siebie nawzajem i na świat w innym świetle, (…) to rozważyć to, co nas otacza w dziwny i nowy sposób. I, być może, (…) zastanowić się nad tym, jak nadanie formy rzeczom – nazwanie zbioru gwiazd – nadaje im znaczenie