NAJNOWSZE WYDANIE


Operaismo:
Nauka zniszczenia

Gigi Roggero

Najnowsze artykuły

07.12.2023
radość, odmowa umierania

Wczoraj zmarł Alfredo Bonanno, jeden z najbardziej rozpoznawalnych teoretyków anarchizmu insurekcjonistycznego. Jako uczestnik ruchu 1977, sprzeciwiał się on rosnącej militaryzacji antagonizmu społecznego i opowiadał się za inną formą oporu, wyraziście anarchiczną walką zbrojną. W tym szóstym rozdziale jego pamfletu Zbrojna radość, Bonanno nakreśla to, jak postrzega radość i zabawę, i ich rolę w walce z kapitałem. Są one tą dozą lekkości i swobody, która pozwala, by starcia nie zamieniły się w śmiertelnie poważną – dla obu stron – zemstę i ostatecznie tym, co pozwala zerwać z kapitalistycznym systemem śmierci i faktycznie czuć, że się żyje.

Serie Wydawnicze

RUCHY PRZECIWKO BEZRUCHOWI

o politycznym bezruchu i wszystkim, co mu się przeciwstawiają


Inne życie

o życiu pełnią życia pomimo narzucanej nam kapitalistycznej rzeczywistości


Nieklasycznie

o nie-klasyce i nieklasycznym myśleniu w duchu nie-tradycji


DLACZEGO NIE STAWIAMY ŻĄDAŃ
Prawdziwe samostanowienie nie jest czymś, czym jakaś władza może nas obdarować. Musimy rozwinąć je działając w oparciu o naszą własną siłę, sytuując się w centrum narracji jako protagoniści historii.


Gdzie można nas spotkać?

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE!