NAJNOWSZE WYDANIE


Dziwne konstelacje

Frienship as a Form of Life

Najnowsze artykuły

30.12.2023
anestetyczna przemoc

Przedstawiamy wam tekst, który jest drugą częścią Pomiędzy morzem a ogrodzeniem – tekstu, który przyglądał się technicznej naturze Izraelskiego ludobójstwa w Palestynie. W nim, autor jeszcze głębiej analizuje jego logikę, kontrastując ją ze sposobem funkcjonowania izraelskiego apartheidu i rozwija taką koncepcję anarchii, która nie istnieje jako jakakolwiek część tego kolonialnego świata, a jako jego całkowity brak.

Serie Wydawnicze

RUCHY PRZECIWKO BEZRUCHOWI

o politycznym bezruchu i wszystkim, co mu się przeciwstawiają


Inne życie

o życiu pełnią życia pomimo narzucanej nam kapitalistycznej rzeczywistości


Nieklasycznie

o nie-klasyce i nieklasycznym myśleniu w duchu nie-tradycji


DLACZEGO NIE STAWIAMY ŻĄDAŃ
Prawdziwe samostanowienie nie jest czymś, czym jakaś władza może nas obdarować. Musimy rozwinąć je działając w oparciu o naszą własną siłę, sytuując się w centrum narracji jako protagoniści historii.


Gdzie można nas spotkać?

NA RAZIE MAMY PRZERWĘ OD WYDARZEŃ ; )