NAJNOWSZE WYDANIE


Dziwne konstelacje

Frienship as a Form of Life

Najnowsze artykuły

11.06.2024
Wszystko dopiero przed nami

Studenckie okupacje wdarły się na polityczne pole walki już jakiś czas temu. I choć są pięknym przykładem wyzwolenia postaw, myśli i stawania na wysokości zadania, to nie udało im się jak na razie w pełni zrealizować swojego potencjału. W jakim stawia nas to położeniu? I co możemy zrobić, by stać się silniejsze?

Serie Wydawnicze

RUCHY PRZECIWKO BEZRUCHOWI

o politycznym bezruchu i wszystkim, co mu się przeciwstawiają


Inne życie

o życiu pełnią życia pomimo narzucanej nam kapitalistycznej rzeczywistości


Nieklasycznie

o nie-klasyce i nieklasycznym myśleniu w duchu nie-tradycji


WIRALNOŚĆ: PRZECIWKO PODSTAWOWEJ JEDNOSTCE ŻYCIA
Jeśli rewolucyjnym procesom dwudziestego wieku przewodziły konkretne, ukonsytuowane grupy takie jak partie, związki czy klasy, w dzisiejszych powstaniach rolę tych sił zastąpiły memy, infografiki i instagramowe stories. (…) Wiralność kreśli tryb zakażenia destabilizujący to, jak ukonstytuowane grupy przenikają się ze sobą, gmatwając ich pozycję w ustalonym porządku.


Gdzie można nas spotkać?

RIGA ANARCHIST BOOKFAIR

24-26.05.2024