NAJNOWSZE WYDANIE


Dziwne konstelacje

Frienship as a Form of Life

Najnowsze artykuły

10.05.2024
najpierw przejmiemy columbię

Od ponad dwóch tygodni w Stanach wzrastają okupacje kampusów uniwersyteckich w solidarności z mordowanymi przez Izrael Palestyńczykami. Ten krótki tekst jest ważną próbą nadania im niezbędnej taktycznej spójności, jeśli chcą stawiać odpowiednie problemy i pokonać przeszkody na drodze do wyjścia poza ograniczony horyzont walk studenckich.

Serie Wydawnicze

RUCHY PRZECIWKO BEZRUCHOWI

o politycznym bezruchu i wszystkim, co mu się przeciwstawiają


Inne życie

o życiu pełnią życia pomimo narzucanej nam kapitalistycznej rzeczywistości


Nieklasycznie

o nie-klasyce i nieklasycznym myśleniu w duchu nie-tradycji


WIRALNOŚĆ: PRZECIWKO PODSTAWOWEJ JEDNOSTCE ŻYCIA
Jeśli rewolucyjnym procesom dwudziestego wieku przewodziły konkretne, ukonsytuowane grupy takie jak partie, związki czy klasy, w dzisiejszych powstaniach rolę tych sił zastąpiły memy, infografiki i instagramowe stories. (…) Wiralność kreśli tryb zakażenia destabilizujący to, jak ukonstytuowane grupy przenikają się ze sobą, gmatwając ich pozycję w ustalonym porządku.


Gdzie można nas spotkać?

RIGA ANARCHIST BOOKFAIR

24-26.05.2024