Głosy spoza lewicy

różne osoby autorskie

Target tego zina jest tak różnorodny, jak różnorodna jest jego treść. Głosy… są dla:

  • osób zaangażowanych w różne (anty)polityczne projekty
  • tych osób anarchistycznych, które chcą czegoś innego niż to, co oferuje klasyczny anarchizm i lewica, jak i dla tych z nich, które są nadal z lewicą związane
  • dla (anarcho-) queerów, które często z jednej strony nie odnajdują się w ramach LGBT+, a z drugiej nie pasują do wizji lewicowych, klasowych anarchistów
  • dla wszystkich tych, którzy nie czują się reprezentowani przez żadną politykę, ani parlamentarną ani oddolną – i chcą wziąć sprawy w swoje ręce.
nie chcemy (choć byłoby to najprostsze) potraktować postlewicowej anarchii jak ideologii (…); naszym zdaniem mijałoby się to z rzeczywistością. To zjawisko o wiele bardziej złożone i głębsze niż kolejna szkoła myśli, kolejna ideologia do kolekcji – to również kompletna zmiana podejścia do działania, a może i samego życia. (…) Zamiast ideologii, chcemy „wyartykułować (…) kilka rewolucyjnych motywów, które mają znaczenie dla współczesności i rezonują z osobami”.