abolicja pracy

bob black

Abolicja… uderza w to, co dla praktycznie wszystkich systemów politycznych i ideologii jest czymś niekwestionowalnym – samą pracę. Zamiast traktować ją jak pole politycznej walki, jako coś, co można zdemokratyzować i uspołecznić, widzi ją taką, jaką jest – okropną rzeczywistością, którą trzeba znieść. Czerpiąc inspirację między innymi z filozofów antycznych, utopistycznych socjalistów i społeczności zbieracko-łowieckich, Black zamiast pracy opowiada się za zabawą – twórczą, dobrowolną aktywnością, dzięki której będziemy mogli zarówno spełniać nasze potrzeby, jak i wyzwolić się z okowów pracy.

Część serii Nieklasycznie.

Nikt nigdy nie powinien pracować. Praca jest źródłem prawie całego nieszczęścia na świecie. (…) Aby przestać cierpieć, musimy przestać pracować. Nie oznacza to, że musimy przestać robić rzeczy. Oznacza za to stworzenie nowego sposobu życia opartego na zabawie.